fbpx
sobota, 04 kwiecień 2020

Mazowieccy Terytorialsi na ćwiczeniu DRAGON-19

napisane poniedziałek, 17 czerwiec 2019 12:15
Zdjęcie poglądowe: pixabay.com Zdjęcie poglądowe: pixabay.com

1,5 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej bierze udział w największym tegorocznym ćwiczeniu Sił Zbrojnych RP pk. DRAGON-19.

Żołnierze WOT w ramach trzynastu kompanii lekkiej piechoty wykonują wspólne zadania z żołnierzami wojsk operacyjnych oraz współdziałają ze strażą graniczną.

DRAGON-19 jest największym tegorocznym przedsięwzięciem szkoleniowym Sił Zbrojnych RP  i jednym z kluczowych ćwiczeń w tym roku na wschodniej flance NATO. W ćwiczeniu bierze udział około 18 tys. żołnierzy, w tym 15 tys. z Polski i 3 tys. z innych państw. Zasadnicza  część manewrów zostanie przeprowadzona od 15 do 25 czerwca br. na głównych poligonach oraz poza nimi.

Nigdy wcześniej od powstania formacji zaangażowanie Wojsk Obrony Terytorialnej we wspólne ćwiczenia z wojskami operacyjnymi nie było tak duże. W ćwiczeniu  bierze udział po dwie kompanie lekkiej piechoty z brygad: podlaskiej, podkarpackiej, warmińsko-mazurskiej, dwóch mazowieckich, oraz trzy kompanie z brygady lubelskiej. Z 5 Mazowieckiej Brygady Oborny Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza, w ćwiczenie zaangażowani zostali żołnierze 53 batalionu lekkiej Piechoty z Siedlec. Łącznie w manewrach DRAGON-19 uczestniczy 1500 żołnierzy WOT, z czego tylko 100 to żołnierze zawodowi, pozostali to ochotnicy pełniący terytorialną służbę wojskową. Wśród 80 jednostek sprzętowych wykorzystywanych podczas ćwiczenia przez żołnierzy WOT są pojazdy ciężarowo-terenowe, pojazdy typu quad, motocykle, samochody terenowe. Żołnierze WOT dysponują typowym uzbrojeniem pododdziałów lekkiej piechoty.

Zadania jakie realizują żołnierze WOT podczas ćwiczenia są wypadkową terytorialnego charakteru formacji. Poszczególne kompanie lekkiej piechoty działają w stałych rejonach odpowiedzialności wspierając przemieszczenie jednostek wojsk operacyjnych oraz ich wprowadzenie w rejony działań – takie zadanie m.in. w miniony weekend realizowali mazowieccy Terytorialsi. Inne kompanie realizują zadania maskowania, czy też ubezpieczenia przepraw rzecznych. Wspólnym zadaniem dla pododdziałów z brygad leżących wzdłuż północnej i wschodniej granicy Polski jest współdziałanie ze strażą graniczną.
 
DRAGON jest ćwiczeniem o charakterze defensywnym. Jego głównym celem jest praktyczne zgrywanie sił podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych do wykonywania zadań w ramach operacji obronnej prowadzonej we współdziałaniu z Wojskami Obrony Terytorialnej, siłami sojuszniczymi i układem pozamilitarnym. Skala i założenia ćwiczenia są odpowiedzią na współczesne zagrożenia na arenie światowej.

*****
Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. Na czas wojny głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Misią Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. WOT swój potencjał opiera na żołnierzach-ochotnikach. Obecnie liczebność Wojsk Obrony Terytorialnej przekroczyła już 20 tys. żołnierzy, z czego ponad 1600 stanowią żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytoialnej i ta liczba stale wzrasta.


Aneta SZCZEPANIAK

Rzecznik prasowa 5 MBOT

Aneta Szczepaniak

tel. 727041568