fbpx
poniedziałek, 01 czerwiec 2020

Mundurowi Ruszkowiacy w areszcie

napisane czwartek, 07 listopad 2019 09:10

5 listopada br. białołęcki areszt gościł uczniów klasy mundurowej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

Celem spotkania było zapoznanie z historią Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce, specyfiką pracy, strukturą organizacyjną, a także z warunkami odbywania kary pozbawienia wolności i wykonywania tymczasowego aresztowania. Wykłady zostały połączone z prezentacją multimedialną oraz krótkimi filmami promującymi Służbę Więzienną, m. in. dotyczące działalności Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Warszawie, Kompanii Honorowej SW, pracy oddziałowego oraz misji i historii więziennictwa. W trakcie spotkania młodzież szkolna mogła dowiedzieć się jak wygląda codzienna służba funkcjonariuszy białołęckiej jednostki penitencjarnej oraz czym zajmują się poszczególne działy służb.


Uczniów klasy mundurowej zapoznano również z zasadami postępowania kwalifikacyjnego i naboru do Służby Więziennej, a także z możliwościami dalszego kształcenia oraz rozwoju. Funkcjonariusze Służby Więziennej przybliżyli uczestnikom spotkania, metody i środki oddziaływania na skazanych poprzez pracę, nauczanie, zajęcia terapeutyczne, zajęcia kulturalno - oświatowe i sportowe oraz programy readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności. W trakcie wizyty goście mieli możliwość zobaczenia pawilonów i cel mieszkalnych, placu spacerowego oraz pozostałej infrastruktury jednostki penitencjarnej.

Funkcjonariusze prowadzący zajęcia starali się przybliżyć codzienną pracę oraz przekazać młodzieży, że nasza służba, chociaż niełatwa, daje dużo satysfakcji. Tylko pełne zaangażowanie w pracę i wykorzystanie wszelkich możliwych form resocjalizacji pozwoli wypełnić podstawowy cel, jaki postawiono przed Służbą Więzienną.

mł. chor. Marta Frąckiewicz

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515