fbpx
poniedziałek, 01 czerwiec 2020

Alarm dla Narwi

napisane środa, 04 grudzień 2019 09:32

Wody Polskie chcą budować grodzie, aby ochronić miasto przed powodzią

Jak wynika z ogłoszonego przetargu dla wykonawcy, chodzi o awaryjne i tymczasowe zabezpieczenie Pułtuska przed powodzią w nadchodzącym okresie zimowo - wiosennym - wykonanie grodzi. A te mają postać tzw. ścianek szczelnych. Wykonanie robót jest konieczne ze względu na konieczność zabezpieczenia Miasta Pułtuska przed falą wezbraniową - ochrona mienia, zdrowia i życia ludzkiego, w nadchodzącym okresie zimowo - wiosennym.

Ścianki szczelne to konstrukcje oporowe złożone z podłużnych elementów drewnianych, stalowych, żelbetowych lub PCV zagłębianych w grunt ściśle jeden obok drugiego, tak aby całość stanowiła szczelną płytę obciążoną płytami poziomymi niekiedy również siłami pionowymi. Ścianki szczelne uniemożliwiają przepływ wód otwartych, gruntowych lub powierzchniowych znajdujących się za ścianką oraz zapewniają przejęcie spodziewanego parcia gruntu i wody. Istnieją dwa sposoby wprowadzania ścianek w grunt:

    poprzez użycie wibratorów hydraulicznych
    poprzez zastosowanie młotów o dużej energii udaru

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515