fbpx
sobota, 04 kwiecień 2020

Dowódca mazowieckich terytorialsów odznaczony

napisane poniedziałek, 02 marzec 2020 12:53

 

medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości

28 lutego, Dowódca 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej płk dypl. Andrzej Wasielewski, z rąk Prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudy odebrał MEDAL STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

Medal ten został ustanowiony w 2018 r. jest nagrodą przyznawaną na  pamiątkę  stulecia  odrodzenia  Państwa Polskiego obywatelom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w  1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości,  kulturowej  tożsamości  i materialnej  pomyślności  Rzeczypospolitej. Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w  okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w  latach 2018–2021. Medal jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej, walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych, aktywną działalność zawodową i społeczną czy twórczość naukową, literacką i artystyczną – przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w  tym w szczególności budowania  wspólnoty  obywatelskiej  Polaków  i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej  Polskiej  poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Medal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.
Płk Andrzej Wasielewski, służbę w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, pełni od maja 2017, kiedy to został wyznaczony na dowódcę brygady.

Rzecznik prasowa 5 MBOT

Aneta Szczepaniak

tel. 727041568