OFICJALNY KOMUNIKAT CBA i PROKURATURY

OFICJALNY KOMUNIKAT CBA i PROKURATURY

Agenci z Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali burmistrza Pułtuska i jego zastępcę, dwóch  urzędników,  prezesa i księgową Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Pułtusku oraz dwóch przedsiębiorców. Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy przetargach na 4 mln zł na prace budowlane w szkole i przy budowie miejskiego żłobka.Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie  pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku prowadzi śledztwo m.in. w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, w tym. m.in. wtedy dyrektora, a obecnie Burmistrza Miasta Pułtusk. Śledztwo jest prowadzone w związku z podejmowaniem decyzji finansowych ze szkodą najpierw dla zespołu szkół, a później  miasta Pułtuska oraz w sprawie wejścia w porozumienie z innymi osobami w związku z publicznymi przetargami w zakresie przebudowy i remontu budynków szkoły,  internatu na ok. 1  mln a także budowy miejskiego żłobka na 3 mln zł. Ustalenia CBA wskazują, że zamówione prace były realizowane wadliwie lub w ogóle nie były wykonywane, a działania Burmistrza Pułtuska spowodowały straty w mieniu miasta oraz zarządzanej przez niego szkoły.
Agenci z Delegatury CBA w Warszawie  zatrzymali dziś  8 osób:  Burmistrza Miasta Pułtusk (byłego Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie), Wiceburmistrza Pułtuska, dwie urzędniczki,  prezesa i księgową Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Pułtusku (wcześniej pracowników ZSCKR w Golądkowie) oraz dwóch przedsiębiorców.
Funkcjonariusze CBA przeszukują  miejsca zamieszkania zatrzymanych,  miejsca ich pracy w urzędzie miasta oraz w siedzibie PUK i  miejsca prowadzonych działalności gospodarczych.
Zatrzymani przez CBA usłyszą zrzuty w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku.


ZATRZYMANIA W ŚLEDZTWIE DOTYCZĄCYM NIEPRAWIDŁOWOŚCI W POSTĘPOWANIACH PRZETARGOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM
W ramach nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku śledztwa RP I Ds 52.2016 funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Warszawie zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego 8 osób, wśród nich Burmistrza Miasta Pułtusk, Zastępcę Burmistrza Miasta Pułtusk, prezesa i główną księgową Zarządu Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych oraz dwoje funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Pułtusk tj. inspektora zajmującego samodzielne stanowisko specjalisty do spraw Zamówień Publicznych i kierownika Wydziału Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskania Środków Pozabudżetowych, a także dwóch przedsiębiorców z Warszawy i Nasielska.
           Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Białymstoku wszczęto na skutek zawiadomienia z dnia 5 sierpnia 2016 r. złożonego przez Pana Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącego niegospodarności w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie w latach 2008 - 2014. Do postępowania, z uwagi na związek podmiotowy i przedmiotowy włączono następnie inne wątki dot. przetargów na wykonywanie prac remontowych zorganizowanych w Pułtusku w 2015 roku.
           Obecnie trwają przeszukania w miejscach pracy i zamieszkania podejrzanych, a także w siedzibach dwóch firm uczestniczących w postępowaniach przetargowych - w Warszawie i Nasielsku.
           Zatrzymani zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, gdzie zostaną przeprowadzone z ich udziałem czynności procesowe polegające na ogłoszeniu zarzutów: przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne osoby - art. 231 § 2 k.k., uczestnictwa w zmowie przetargowej - art. 305 § 1 k.k, przedłożenia nierzetelnych dokumentów w celu uzyskania dotacji – art. 297 § 1 k.k. Za popełnienie tych przestępstw grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.
           W zależności od wyników powyższych czynności zostaną podjęte dalsze decyzje w sprawie, w tym również co do zasadności i konieczności stosowania środków zapobiegawczych.

 

Media

Powrót na górę