Komunikat Prokuratury Regionalnej w Białymstoku

Komunikat Prokuratury Regionalnej w Białymstoku

2018-02-01 09:18:40

W ramach nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku śledztwa RP I Ds 52.2016 funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Warszawie zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego 8 osób, wśród nich Burmistrza Miasta Pułtusk, Zastępcę Burmistrza Miasta Pułtusk, prezesa i główną księgową Zarządu Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych oraz dwoje funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Pułtusk tj. inspektora zajmującego samodzielne stanowisko specjalisty do spraw Zamówień Publicznych i kierownika Wydziału Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskania Środków Pozabudżetowych, a także dwóch przedsiębiorców z Warszawy i Nasielska.


           Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Białymstoku wszczęto na skutek zawiadomienia z dnia 5 sierpnia 2016 r. złożonego przez Pana Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącego niegospodarności w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie w latach 2008 - 2014. Do postępowania, z uwagi na związek podmiotowy i przedmiotowy włączono następnie inne wątki dot. przetargów na wykonywanie prac remontowych zorganizowanych w Pułtusku w 2015 roku.
           Obecnie trwają przeszukania w miejscach pracy i zamieszkania podejrzanych, a także w siedzibach dwóch firm uczestniczących w postępowaniach przetargowych - w Warszawie i Nasielsku.
           Zatrzymani zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, gdzie zostaną przeprowadzone z ich udziałem czynności procesowe polegające na ogłoszeniu zarzutów: przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne osoby - art. 231 § 2 k.k., uczestnictwa w zmowie przetargowej - art. 305 § 1 k.k, przedłożenia nierzetelnych dokumentów w celu uzyskania dotacji – art. 297 § 1 k.k. Za popełnienie tych przestępstw grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.
           W zależności od wyników powyższych czynności zostaną podjęte dalsze decyzje w sprawie, w tym również co do zasadności i konieczności stosowania środków zapobiegawczych.

Powrót na górę