Areszt dla burmistrza

Areszt dla burmistrza

Jest 3-miesięczny areszt dla burmistrza Pułtuska. W przypadku burmistrza  decyzja o areszcie uzasadniona jest wysoką karą, która mu grozi.

Co więcej - podobnie jak w przypadku jednego z przedsiębiorców, sąd uznał, że zachodzi obawa matactwa. Jest jedno zastrzeżenie - ten biznesmen będzie mógł wyjść na wolność, jeśli wpłaci 100 tysięcy złotych poręczenia. Drugi z przedsiębiorców z uwagi na postawę podczas posiedzenia jest wolny. Musi natomiast wpłacić 50 tysięcy kaucji. Orzeczenie sądu jest nieprawomocne, podejrzani mogą się od tej decyzji odwołać.

Kolejny komunikat prokuratury w Białymstoku

W dniu 01.02.2018 roku Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec Burmistrza Miasta Pułtusk i dwóch przedsiębiorców zatrzymanych w dniu 30.01.2018.

W wyniku analizy materiału dowodowego, w tym przeprowadzonych czynności w dniach 30 – 31 stycznia 2018 roku, Burmistrzowi Miasta Pułtusk uzupełniono postanowienie o przedstawieniu zarzutów o czyn z art. 228 § 3 i 5 k.k. tj. przyjęcie oraz żądanie korzyści majątkowej znacznej wartości.
           Podstawą ogólną wniosków w przedmiocie izolacyjnych środków zapobiegawczych jest duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im przestępstw.
           Prokurator wskazał, iż zachodzi również uzasadniona obawa, że podejrzani pozostając na wolności mogą w bezprawny sposób wpływać na bieg postępowania karnego poprzez mataczenie w sprawie min. nakłaniać do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień.
           Uzasadnieniem dla zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego jest również grożąca podejrzanym wysoka kara w wymiarze do 12 lat pozbawienia wolności.
           Wobec 2 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach 70 000 zł i 40 000 zł, oddania pod dozór Policji i zakaz opuszczania kraju.

Powrót na górę