fbpx
poniedziałek, 25 maj 2020

Wpadł do Narwi

napisane poniedziałek, 14 styczeń 2019 08:51

 W dniach 07.01.2019 r. – 13.01.2019 r. jednostki straży pożarnych z terenu powiatu pułtuskiego uczestniczyły w 11 zdarzeniach:

7 stycznia
Jeden zastęp JRG Pułtusk (5 ratowników) został zadysponowany do budynku wielorodzinnego w Pułtusku na ul. Aleja Wojska Polskiego. Według osoby zgłaszającej w jednym z mieszkań wydobywał się tlenek węgla. Ratownicy przy pomocy detektora wielogazowego sprawdzili mieszkanie osoby zgłaszającej oraz klatkę schodową w budynku. Urządzenie nie wykazało obecności tlenku węgla.   

8 stycznia
Dwa zastępy z JRG Pułtusk (8 ratowników) zostały zadysponowane do Dziennego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej „Wigor” w Pułtusku na ul. Zaułek. Według osoby zgłaszającej (pracownika ośrodka) w budynku wyczuwalny był zapach gazu. Ratownicy przy pomocy detektora wielogazowego sprawdzili wszystkie pomieszczenia w budynku. Urządzenie nie wykazało substancji niebezpiecznych.
Jeden zastęp z JRG Pułtusk (4 ratowników) oraz jeden zastęp z OSP Pokrzywnica (6 ratowników) usunęły skutki dachowania samochodu osobowego na drodze krajowej nr.61 w miejscowości Strzyże gm. Pokrzywnica. W wyniku dachowania pojazdu poszkodowana została jedna osoba. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia było niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

9 stycznia
Dwa zastępy z JRG (9 ratowników) i jeden z OSP Obryte (4 ratowników) usunęły skutki dachowania samochodu osobowego na drodze powiatowej w miejscowości Psary gm. Obryte. W wyniku dachowania pojazdu poszkodowana została jedna osoba. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia było niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Dwa zastępy z JRG (7 ratowników) i jeden z OSP Obryte (4 ratowników) usunęły skutki wypadku drogowego dwóch samochodów osobowych na drodze powiatowej w miejscowości Psary gm. Obryte. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia było niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Dwa zastępy z JRG Pułtusk (8 strażaków) zostały zadysponowane do budynku wielorodzinnego w Pułtusku na ul. 13 Pułku Piechoty. Według osoby zgłaszającej w budynku wyczuwalny był zapach gazu. Ratownicy przy pomocy detektora wielogazowego sprawdzili wszystkie mieszkania oraz klatkę schodową w budynku. Urządzenie nie wykazało substancji niebezpiecznych.
Dwa zastępy z JRG Pułtusk (8 strażaków) ugasiły pożar sadzy w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego w miejscowości Ponikiew gm. Pułtusk.

10 stycznia
Dwa zastępy z JRG Pułtusk (8 ratowników) zostały zadysponowane do Szkoły Podstawowej nr.3 w Pułtusku na ul. Aleja Tysiąclecia. Według osoby zgłaszającej (dyrektorki szkoły) w budynku wyczuwalny był zapach gazu. Ratownicy przy pomocy detektora wielogazowego sprawdzili wszystkie pomieszczenia w budynku. Urządzenie nie wykazało substancji niebezpiecznych.

11 stycznia
Trzy zastępy z JRG Pułtusk (10 ratowników), jeden zastęp z OSP Zatory (4 ratowników) oraz specjalistyczna grupa wodno-nurkowa z JRG Maków-Mazowiecki (3 ratowników) zostały zadysponowane do mężczyzny, który osunął się i wpadł do rzeki Narew w miejscowości Burlaki gm. Zatory. W trakcie dojazdu na miejsce zdarzenia otrzymano informację że mężczyzna został  wyciągnięty z wody przez druha  OSP znajdującego się w pobliżu. Przybyłe na miejsce zdarzenia zastępy z JRG, OSP oraz Policja udzieliły pomocy medycznej mężczyźnie do czasu przybycia Pogotowia Ratunkowego, które przetransportowało poszkodowanego do szpitala.
Jeden zastęp z JRG Pułtusk (6 ratowników) został zadysponowany do mężczyzny leżącego na chodniku w Pułtusku na ul. Tysiąclecia. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ratownicy udzielili kwalifikowanej pomocy medycznej przytomnemu mężczyźnie, który przewrócił się i nie był w stanie sam się podnieść. Przybyła na miejsce karetka pogotowia przetransportowała mężczyznę do szpitala.

12 stycznia
Dwa zastępy z JRG Pułtusk (8 ratowników) oraz dwa zastępy z OSP Pokrzywnica i Trzepowo (10 ratowników) usunęły skutki wypadku drogowego dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej nr.61 w miejscowości Gzowo gm. Pokrzywnica. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia było niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

W związku z odnotowanymi w ostatnim okresie pożarami sadzy w przewodach kominowych budynków na terenie powiatu pułtuskiego Komenda Powiatowa PSP w Pułtusku przypomina o obowiązku usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych.

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresie ich użytkowania:

  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.1202 ze zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Oficer prasowy PSP

Oficer prasowy KP PSP w Pułtusku kpt. Konrad Chrzanowski