Zamknij

Na sygnale

Wypadki, wydarzenia i interwencje policji, straży miejskiej i straży pożarnej

Te akcje strażaków zapadły w pamięci!

13:19, 12.01.2021 | KP PSP
Skomentuj Fot. KP PSP
REKLAMA

W corocznej Informacji o zaistniałych zdarzeniach i prowadzonych działaniach ratowniczo - gaśniczych na terenie powiatu pułtuskiego w roku 2020, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przypomina najważniejsze i najtrudniejsze akcje ratowniczo - gaśnicze przeprowadzone w ubiegłym roku.

Pożar budynku gospodarczego w Pułtusku ul. Uzdrowiskowa w dniu 17.03.2020r.

Do SK KP wpłynęło telefoniczne zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów ratowniczych zastano pożar drewnianego garażu w całej kubaturze. Ratownicy zabezpieczeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych podali jeden prąd w natarciu na palący się budynek oraz drugi prąd wody w obronie zagrożonego budynku mieszkalnego, co pozwoliło zlokalizować i ugasić pożar. Przybyłe równocześnie z JOP, ZRM udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu przytomnemu mężczyźnie, który znajdował się poza budynkiem. Mężczyzna doznał poparzeń II stopnia kończyny dolnej i dwóch dłoni. Ratownicy z JRG pomogli przetransportować poszkodowanego na noszach do karetki. Na miejsce działań zostało zadysponowane Pogotowie Energetyczne w celu sprawdzenia zerwanej linii energetycznej doprowadzającej napięcie do budynku.

Wypadek z udziałem pojazdów ciężarowych w m. Kacice DK 61 w dniu 24.02.2020r.

Stanowisko Kierowania KP PSP (SK KP) otrzymało informację z CPR o zderzeniu dwóch ciężarówek, w tym cysterny z paliwem. Dwa samochody ciężarowe blokowały DK 61 w obu kierunkach. Cysterna z paliwem przewoziła około 15 tys. l benzyny, płaszcz zbiornika nie został uszkodzony, nie stwierdzono wycieków. Ciągnik siodłowy nie przewoził ładunku, jednak rozszczelnieniu uległ zbiornik paliwa. Działania ratowników polegały na zablokowaniu ruchu na DK, pomocy w transporcie poszkodowanego, przytomnego kierowcy do karetki ZRM, rozwinięciu linii gaśniczej, odłączeniu klem akumulatorów, ograniczeniu wycieku paliwa oraz zbieraniu oleju napędowego do zastępczych zbiorników. Kierowca cysterny został zabrany do szpitala w celu hospitalizacji. Miejsce działań wsparł zastęp z OSP Pokrzywnica. Właściciel firmy transportowej przyjechał drugą cysterną, do której przepompowano paliwo z uszkodzonego pojazdu. Po usunięciu cysterny z pasa DK wprowadzono ruch wahadłowy. Ratownicy przy pomocy narzędzi hydraulicznych pomogli właścicielowi ciągnika siodłowego w zmianie uszkodzonego prawego przedniego koła, co umożliwiło odholowanie pojazdu. Na tym działania zakończono, na miejscu pozostał zastęp OSP Pokrzywnica do czasu zakończenia czynności dochodzeniowo- śledczych przez Policję.

Pożar piwnicy budynku jednorodzinnego w Pułtusku ul. Batorego w dniu 29.04.2020r.

SK KP PSP otrzymało zgłoszenie o pożarze piwnicy budynku jednorodzinnego, w którym prawdopodobnie jest jedna osoba ranna, poparzona. Na miejscu zastano pożar piwnicy w budynku jednorodzinnym. Osoba poszkodowana przytomna opuściła pomieszczenie przed przybyciem JOP. Działania ratownicze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania energii elektrycznej, podaniu jednego prądu wody w natarciu na palące się zarzewia ognia w pomieszczeniu piwnicy. Ratownicy udzielili KPP poszkodowanemu mężczyźnie (oparzenia II stopnia całego ciała) i przekazali ZRM. Dalsze działania polegały na oddymieniu, przewietrzeniu piwnicy, chłodzeniu butli z gazem oraz monitorowaniu pomieszczeń przy pomocy kamery termowizyjnej. W trakcie prowadzonych działań okazało się, że kobieta, która udzielała pomocy poszkodowanemu mężczyźnie doznała również poparzeń i wymaga udzielenia KPP. Poszkodowaną kobietę z wypełnioną kartą KPP przekazano ZRM.

Pożar lasu w msc. Bartodzieje w dniu 23.04.2020r.

Do SK KP wpłynęła informacja z CPR o gęstym dymie unoszącym się nad lasem. Zadysponowano do zdarzenia w pierwszym rzucie zastęp z JRG oraz dwa zastępy z OSP Obryte. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano rozwijający się pożar ściółki leśnej. Ratownicy podali trzy prądy wody w natarciu oraz zadysponowano kolejne SiŚ na polecenie KDR. Przybyłe na miejsce kolejne zastępy z JRG, OSP Pniewo oraz Zambski Kościelne pozwoliły na utworzenie dwóch odcinków bojowych oraz podanie sześciu prądów wody, co pozwoliło na lokalizację i ugaszeniu pożaru. W wyniku zdarzenia spaleniu uległo ok. 2,4 ha ściółki leśnej.

Substancje nieznanego pochodzenia w Pułtusku ul. Wojska Polskiego w dniu 29.04.2020r.

Stanowisko Kierowania KP PSP otrzymało telefoniczną dyspozycję ze SK KW PSP dot. zadysponowania zastępu JRG do zabezpieczenia działań prowadzonych przez specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego „Ciechanów 6”. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono rozpoznanie i ustalono, że na terenie jednej z prywatnych firm znajdują się substancje nieznanego pochodzenia, które są składowane w metalowych beczkach, plastikowych pojemnikach i stalowych kontenerach. Na polecenie WIOŚ, GIOŚ oraz Policji wyznaczono miejsca do pobrania próbek z pojemników. Ratownicy z SGRChem Eko wyznaczyli strefę działań, a następnie zabezpieczeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych i ubrani w kombinezon chemoodporny pobrali 14 próbek substancji. Próbki przekazano inspektorom GIOŚ i WIOŚ Warszawa. Dalsze czynności dochodzeniowo - śledcze prowadziła KP Policji w Pułtusku.

Pożar w domku letniskowym w Pułtusku ul. Rybitew w dniu 25.06.2020r.

Dyżurny stanowiska kierowania otrzymał zgłoszenie o wybuchu butli z gazem na działce rekreacyjnej numer 154. Przybyłe na miejsce zdarzenia zastępy ratownicze, po przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdziły, że w domku letniskowym doszło do wybuchu gazu propan-butan. W wyniku wybuchu kobieta doznała poparzeń obu kończyn górnych, głowy, szyi, pleców i górnej części klatki piersiowej. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zakręceniu i wyniesieniu butli z gazem oraz udzieleniu KPP poszkodowanej kobiecie. Poszkodowaną kobietę przekazano przybyłemu ZRM.

Pożar butli z gazem w budynku wielorodzinnym w Pułtusku al. Tysiąclecia w dniu 19.06.2020r.

Dyżurny Stanowiska Kierowania otrzymał zgłoszenie z CPR Radom o pożarze butli z gazem w budynku wielorodzinnym w mieszkaniu na czwartym piętrze. Do zdarzenia zadysponowano trzy zastępy z JRG. Po przybyciu na miejsce zdarzenia KDR potwierdził informację od lokatorów o płonącej 11 kilogramowej butli z gazem. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ewakuacji pozostałych lokatorów z klatki. Na klatce schodowej istniało duże zadymienie, a w pomieszczeniu kuchennym rozwija się pożar. Po odłączeniu energii elektrycznej wprowadzono do środka rotę gaśniczą. Ratownicy dokonali pomiaru temperatury płaszcza butli przy pomocy kamery termowizyjnej, następnie po ugaszeniu szafki chłodzili butlę rozproszonym prądem gaśniczym. Strażacy zbudowali bezobsługowe stanowisko gaśnicze i przystąpiła do otwarcia okien w pomieszczeniu w celu oddymienia lokalu. Po kilkunastu minutach dokonano ponownego pomiaru temperatury płaszcza butli. Po odnotowanym spadku temperatury podjęto decyzję o zakręceniu zaworu butli i wyniesieniu jej na zewnątrz budynku, gdzie dalej była schładzana prądem wody. Po zakończeniu działań mieszkania sprawdzono detektorem wielogazowym na obecności substancji szkodliwych dla zdrowia – zagrożenia nie stwierdzono.

Pożar łodzi na rzece Narew w miejscowości Stawinoga w dniu 18.07.2020r.

Dyżurny SK otrzymał zgłoszenie o pożarze łodzi na rzece Narew i wyskakujących z niej ludziach do wody. Do działań zadysponowano dwa zastępy z JRG z łodzią oraz OSP Pokrzywnica, Zatory i Pniewo. Powiadomiono również WOPR w Pułtusku. W związku, że zdarzenie mogło występować w dwóch różnych miejscach jeden zastęp JRG z łodzią i OSP Pokrzywnica udali się do miejsca najbliższego umożliwiającego zwodowanie łodzi w msc. Karniewek, a drugi zastęp z JRG oraz OSP Zatory i OSP Pniewo udali się do miejscowości Stawinoga.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano płonący w całej kubaturze jacht motorowodny. Na miejscu obecne było WOPR z Zegrza, które podawało jeden prąd wody na palący się pokład łodzi. Strażacy przy użyciu pompy pływającej podali drugi prąd wody w natarciu na płonący wrak. Wszystkie 5 osób, które podróżowały łodzią zostały podjęte przez osoby trzecie pływające po rzece Narew i przekazane przybyłemu na miejsce WPR z Zegrza, na którego pokładzie był lekarz. Jedna z osób doznała poparzeń II stopnia i wymaga hospitalizacji.

Pozostałe osoby nie odniosły obrażeń. Po zlokalizowaniu pożaru ratownicy weszli na łódź i dogasili pozostałe zarzewia ognia, jednocześnie wykluczyli obecność innych osób na łodzi. Wrak łodzi sholowano i wyciągnięto na brzeg rzeki. Ze względu na wydobywające się z łodzi płyny eksploatacyjne ratownicy rozstawili zaporę sorpcyjną. Tworzący się film olejowy usunięto przy pomocy dyspergentu. Teren objęty działaniami przekazano Policji, która prowadzi czynności dochodzeniowo śledcze. W działaniach brało udział 25 strażaków, 12 ratowników WOPR, 6 ratowników medycznych i 6 funkcjonariuszy Policji.

Zdarzenia z pozostawionymi nieznanymi substancjami – 26.08.2020r.

Miejscowość Rębkowo.  W związku z dyspozycją WSKR, do działań związanych z pobraniem próbek niezidentyfikowanej substancji zadysponowano zastęp SGRChem "Ciechanów-6" wraz z dowódcą oraz zastęp z JRG Pułtusk i OSP Winnica. Pierwszy na miejsce zdarzenia przybył zastęp z OSP Winnica, który zabezpieczył miejsce zdarzenia i wyznaczył strefę bezpieczeństwa w promieniu 50 metrów. W dalszej kolejności na miejsce przybyły zastęp z JRG Pułtusk i specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno – ekologicznego z KP PSP Ciechanów. Ustalono, że na nieużytkach rolnych przy drodze wojewódzkiej nr. 571 leży stos plastikowych 120 litrowych beczek (w ilości około 56) wypełnionych nieznaną substancją. Na beczkach brak jakichkolwiek oznaczeń ONZ oraz jakichkolwiek zachodzących reakcji chemicznych. Na miejsce zdarzenia przybył patrol Policji, przedstawiciel WIOŚ, przedstawiciel GIOŚ z Centralnego Laboratorium Badawczego wraz z mobilnym laboratorium oraz przedstawiciel urzędu gminy. Specjalistyczna Grupa Chem-Eko Ciechanów 6 pobrała próbki nieznanych substancji z beczek i przekazała przedstawicielowi GIOŚ oraz Policji do badania. Znajdowały się w nich 3 rodzaje substancji: stała barwy białej przypominająca gips, żelowa barwy białej oraz wodnista zawiesina z elementami cząstek stałych. Na tym etapie działania zakończono, zastępy SP i Ochrony Środowiska udały się do kolejnego składowiska z nieznanymi substancjami zlokalizowanymi na terenie gminy Pokrzywnica w miejscowości Gzowo.

Miejscowość Gzowo. Na miejscu zdarzenia ratownicy zabezpieczyli teren i wyznaczyli strefę bezpieczeństwa w promieniu 50 metrów. Ustalono, że na nieużytkach rolnych znajduje się 5 zbiorników ( tzw. mauzerów o pojemności 1000 litrów każdy) wypełnionych nieznaną substancją. Na beczkach brak jakichkolwiek oznaczeń ONZ oraz jakichkolwiek zachodzących reakcji chemicznych. Specjalistyczna Grupa Chem-Eko Ciechanów-6 pobrała próbki nieznanych substancji ze zbiorników i przekazała przedstawicielowi GIOŚ z Centralnego Laboratorium Badawczego oraz Policji do badania. Na tym etapie działania zakończono, zastępy SP wraz z przedstawicielami Ochrony Środowiska udali się do kolejnego składowiska z nieznanymi substancjami zlokalizowanymi na terenie gminy Pokrzywnica w miejscowości Dzierżenin.

Miejscowość Dzierżenin. Na miejscu zdarzenia ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wyznaczyli strefę bezpieczeństwa w promieniu 50 metrów. Ustalono, że na nieużytkach rolnych znajdują się 3 zbiorniki DPPL wypełnione nieznaną substancją. Na beczkach brak jakichkolwiek oznaczeń ONZ oraz jakichkolwiek zachodzących reakcji chemicznych. Specjalistyczna Grupa Chem-Eko Ciechanów - 6 pobrała próbki nieznanych substancji ze zbiorników i przekazała przedstawicielowi GIOŚ z Centralnego Laboratorium Badawczego oraz Policji do badania.

Pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Bielany gmina Winnica w dniu 2.11.2020r.

Do SK wpłynęło telefoniczne zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego, parterowego, murowanego z informacją, że wewnątrz znajduje się małe dziecko. Do zdarzenia w pierwszym rzucie zadysponowano trzy zastępy z JRG oraz dwa zastępy z OSP Winnica. Pierwsze na miejsce zdarzenia przybyły zastępy z OSP Winnica, które zastały pożar dwóch pomieszczeń budynku mieszkalnego. Zadymienie panowało w całym budynku. Trzy osoby dorosłe opuściły budynek przed przybyciem JOP. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania elektrycznego w budynku oraz wprowadzeniu roty zabezpieczonej w sprzęt ODO z nawodnioną linią gaśniczą do wewnątrz budynku, w celu poszukiwania dziecka oraz zlokalizowania pożaru. Przybyłe na miejsce zdarzenia zastępy z JRG wsparły działania zastępów z OSP Winnica (drugi KDR przejął dowodzenie) wprowadzając do wewnątrz budynku drugą i trzecią rotę zabezpieczoną w linię gaśniczą, wyposażone w kamerę termowizyjną i sprzęt ODO. Czwarta rota podała jeden prąd wody z zewnątrz na palący się budynek. Ratownicy jednocześnie przystąpili do udzielenia KPP poszkodowanej kobiecie ze złamaniem kończyny dolnej prawej (założenie szyny kramera, wsparcie psychiczne, tlenoterapia bierna, termoizolacja) a następnie przekazano ją przybyłemu na miejsce zdarzenia ZRM. Po zlokalizowaniu pożaru i częściowym oddymieniu pomieszczeń odnaleziono zwęglone ciało dziecka, które znajdowało się po wejściu do budynku w drugim pomieszczeniu najbardziej objętym pożarem. Dziecko zostało ewakuowane przez okno na zewnątrz budynku.

Ze względu na zwęglenie ciała odstąpiono od udzielenia KPP. Ze względu na duży wysiłek strażaków, KDR polecił zadysponować dodatkowy zastęp z OSP. W trakcie działań odnaleziono cztery butle 11 kg z gazem propan-butan (dwie pełne, dwie puste). Jedna z butli została poddana schładzaniu, ponieważ znajdowała się w pomieszczeniu objętym pożarem. Dalsze działania ratowników polegały na przeszukaniu oraz oddymieniu pozostałych pomieszczeń poprzez otwarcie okien oraz użycie wentylatora osiowego, przelaniu nadpalonego materiału palnego oraz sprawdzeniu detektorem wielogazowym - nie stwierdzono zagrożenia. Na tym działania zakończono i zastępy powróciły do bazy. W działaniach brało udział 23 strażaków,8 funkcjonariuszy Policji i 4 ratowników medycznych.

Pożar drewnianej stodoły w miejscowości Świeszewo gmina Świercze w dniu 15.12.2020r.

Dyżurny SK KP PSP otrzymał telefoniczne zgłoszenie o pożarze w całej kubaturze drewnianej stodoły w miejscowości Świeszewo gm. Świercze. Do zdarzenia zadysponowano trzy zastępy z JRG Pułtusk, dwa zastępy z OSP Świercze, OSP Świeszewko. Ze względu na dużą odległość pożaru od JRG Pułtusk (koniec rejonu operacyjnego) dyżurny poprosił SK KW PSP o zadysponowanie pobliskiego OSP Nasielsk z powiatu Nowy Dwór Mazowiecki. Pierwsze na miejsce pożaru przybyły zastępy z OSP Świercze, które zastały pożar drewnianej stodoły w całej kubaturze z dachem krytym blachą o wymiarach 30x7x6 metrów. Zagrożony pożarem był pobliski budynek gospodarczy. Z informacji uzyskanych od właściciela KDR I ustalił, że w środku znajdują się nawozy sztuczne oraz płody rolne (pszenica, kukurydza). Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu energii elektrycznej, oświetleniu terenu akcji, podaniu jednego prądu wody w obronie zagrożonego budynku gospodarczego oraz drugi prąd w natarciu na palącą się stodołę. Przybyłe zastępy z OSP Nasielsk i OSP Jackowo wsparły działania OSP Świercze podając kolejny prąd wody w natarciu na palącą się stodołę. Zastępy z JRG Pułtusk po przybyciu na miejsce pożaru wsparły działania zastępów z OSP. KDR II po zapoznaniu się z sytuacją przejął dowodzenie oraz zdecydował podać kolejny prąd wody w obronie budynku gospodarczego oraz dwa prądy w natarciu na paląca się stodołę co pozwoliło zlokalizować i ugasić pożar. Po dogaszeniu zarzewi ognia pogorzelisko sprawdzono kamerą termowizyjną nie stwierdzając zagrożenia. Woda do celów gaśniczych na teren działań dowożona była z dwóch pobliskich hydrantów naziemnych. Wykluczając zagrożenie teren działania przekazano właścicielowi, zastępy zakończyły działania i wróciły do swoich jednostek. W działaniach brało udział 32 strażaków i 2 funkcjonariuszy Policji. Właściciel oszacował straty na około 300 tys. zł.

 

 

 

Dwie kobiety wpadły do rzeki Narew w miejscowości Gnojno gmina Pułtusk w dniu 25.12.2020r.

Z CPR Radom otrzymano informację o następującej treści :"2 DZIEWCZYNY - WPADŁY DO WODY, PRZYTOMNE TRZYMAJA SIE DRUTU - STARY POMOST" miejscowość Gnojno. Zadysponowano do zdarzenia dwa zastępy z JRG wyposażone w łódź ratowniczą i trzy suche skafandry. Dyżurny PSK pod odsłuchaniu treści zgłoszenia i ustaleniu jego lokalizacji poinformował o zdarzeniu mł.asp Mieczysława Kaczmarczyka funkcjonariusza tut. Komendy mieszkającego w miejscowości Gnojno ok. 300 m od miejsca zdarzenia, który jest jednocześnie członkiem miejscowego OSP. Mł.asp. Mieczysław Kaczmarczyk udał się na

miejsce zdarzenia prywatnym samochodem. Na miejscu zastał dwie dziewczyny, które spadły z betonowego wysokiego nabrzeża wyrobiska pożwirowego na rzece Narew i znajdowały się w wodzie. W tym miejscu głębokość wody wynosi około 3m, a betonowe nabrzeże wznosi się na około 2,5 m ponad lustro wody.

Jedną z nich za rękę (ostatkiem sił) trzymało dwóch mężczyzn (znajomi dziewczyn), którzy nie mogli wyciągnąć jej z wody. Druga z dziewczyn znajdowała się w zbiorniku żwirowni i trzymała się wystającego z wody drutu.

Mł.asp Mieczysław Kaczmarczyk pomógł mężczyznom wyciągnąć pierwszą z dziewczyn na brzeg, a następnie wyposażony w linkę gospodarczą rzucił ją pozostającej w wodzie dziewczynie. Przy pomocy linki przyciągnął ją i wydostał na brzeg. Obie z dziewczyn były mokre i wychłodzone, więc udzielił im schronienia w samochodzie.

Na miejsce przybyły zastępy z JRG i Policja. Ratownicy udzielili poszkodowanym dziewczynom kpp (usunięcie mokrych ubrań, termoizolacja kocem, tlenoterapia i wsparcie psychiczne). Dziewczyny poza wychłodzeniem nie doznały żadnych obrażeń. Przekazano je przybyłemu na miejsce ZRM, który po przebadaniu poszkodowanych nie stwierdził potrzeby hospitalizacji dziewczyn. Dziewczyny zostały zabrane przez kolegów i odwiezione samochodem osobowym do miejsca zamieszkania. Na tym działania zakończono i zastępy wróciły do jednostki.

W działaniach brało udział 9 strażaków, 2 funkcjonariuszy Policji i 2 ratowników medycznych.

(KP PSP)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz