Zamknij

Stanowisko burmistrza ws. zachowania integralności Mazowsza

13:31, 17.02.2021 | J.K
Skomentuj
REKLAMA

Jako Burmistrz Miasta Pułtusk wyrażam zaniepokojenie planami podziału województwa mazowieckiego i zdecydowanie opowiadam się za zachowaniem integralności Mazowsza.

Reprezentując jedną z mazowieckich gmin – Miasto i Gminę Pułtusk dostrzegam negatywne konsekwencje, które nasza wspólnota mieszkańców odczuje, jeżeli  plan podziału administracyjnego Mazowsza zostanie zrealizowany.

Pierwszym argumentem przemawiającym za pozostawieniem status quo podziału administracyjnego województwa mazowieckiego jest czynnik ekonomiczny. Mazowsze pod względem rozwoju jest liderem na tle kraju oraz jednym z czołowych regionów Unii Europejskiej. Wyłączenie z niego metropolii warszawskiej, to znaczne ograniczenie dochodów i szans na rozwój nowego województwa mazowieckiego, w tym gminy Pułtusk, która będzie jego częścią. Faktem jest, że to Warszawa generuje gros dochodów zasilających budżet Mazowsza (to aż 79% wpływów z CIT) i to w stolicy zlokalizowana jest ponad połowa firm – krajowych i zagranicznych. Zgodnie z obowiązującym podziałem statystycznym Mazowsza – Gmina Pułtusk znalazła się w regionie mazowieckim regionalnym (NUTS 2) – słabiej rozwiniętym. Jest to dla nas niezwykle ważne przy podziale środków w ramach nowego budżetu UE. Wprowadzenie nowego podziału terytorialnego Mazowsza, wiąże się z ryzykiem utraty unijnego wsparcia, dezaktualizacją dotychczasowych dokumentów, strategii, opracowań planistycznych oraz ustaleń z Komisją Europejską, zmianą struktur – instytucji odpowiadających za wdrażanie unijnych funduszy. Należy podkreślić, że dzięki dotychczasowej racjonalnej, aktywnej polityce zrównoważonego rozwoju, prowadzonej przez samorząd województwa mazowieckiego, Gmina Pułtusk wielokrotnie korzystała z pomocy udzielanej zarówno ze środków unijnych, jak i ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego.

Na nowe województwo regionalne przy spadku dochodów, wzroście zadań, spadłoby również ogromne zadłużenie. Koniecznością będzie również poniesienie przez mieszkańców Mazowsza – kosztów podwójnej administracji województw i samorządów województw: Warszawskiego stołecznego i  Mazowieckiego regionalnego. Wobec powyższego, plany podziału Mazowsza na dwa odrębne województwa,  wiążą się z uzasadnioną obawą dotyczącą zahamowania rozwoju gminy Pułtusk  i realnego zubożenia jej mieszkańców.

Kolejnym, równie ważnym argumentem jest czynnik społeczny. Obecnie w Warszawie zlokalizowane są instytucje o charakterze ogólnowojewódzkim. Po ewentualnym podziale administracyjnym, odległość do urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, dla mieszkańców Gminy Pułtusk wydłuży się znacząco. Istotnym dla społeczności lokalnych Mazowsza, jest fakt, że  wprowadzenie zmiany w podziale terytorialnym województwa (dla części mieszkańców naszej gminy już po raz kolejny w ich życiu), spowoduje chaos, zamieszanie instytucjonalne, kompetencyjne, własnościowe, finansowe, kadrowe itp. co będzie wiązało się z opóźnieniami, utrudnieniami oraz szeroko rozumianymi kosztami.

 Podsumowując, zwrócę uwagę na jeszcze jeden czynnik przemawiający za zachowaniem integralności województwa mazowieckiego.  Mazowsze – to marka, to doskonale budowany i promowany na płaszczyźnie międzynarodowej potencjał, przyciągający turystów i inwestorów. Należy dążyć, aby ten dotychczasowy dorobek należycie wykorzystywać, rozwijać a nie go zaprzepaszczać. 

Mając na względzie powyższe powody, apeluję, aby propozycja podziału województwa mazowieckiego została poddana konsultacjom społecznym z mieszkańcami Mazowsza, a decyzja w tej sprawie była uzależniona od wyników konsultacji.

Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk

(J.K)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (2)

IntergralnyIntergralny

5 0

Reakcja Prezesa na stanowisko Burmistrza Pułtuska: https://i.ytimg.com/vi/zZW7BNVKbFI/maxresdefault.jpg 13:50, 17.02.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

UlaUla

5 1

Za podziałem Mazowsza! Wzorem innych europejskich krajów (Niemiec, Czech czy Słowacji) powinniśmy wyłączyć Warszawę z województwa. Warszawa ze względu na swoją specyfikę, wielkość i nieograniczone możliwości pochłaniania miliardów złotych - powinna być osobnym regionem. Przy Warszawie wszyscy jesteśmy tylko marginesem. 18:09, 17.02.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

0%