Zamknij

Z Magistratów / Powiat

Informacje opracowane i opłacone przez Starostwo Powiatowe

REKLAMA
10:09, 23.07.2021
Życzenia
12:49, 13.07.2021
Dofinansowanie na roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem zabytkowej kapliczki w Nowym Niestępowie.
14:14, 12.07.2021
Starosta pułtuski wzywa wszystkie osoby uprawnione do niezwłocznego odbioru rzeczy, przechowywanych przez Biuro Rzeczy Znalezionych w Wydziale Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego.
17:30, 08.07.2021
W czwartek, 8 lipca 2021 r. Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Wicestarosta Beata Jóźwiak oraz wykonawca Grzegorz Kowalski prowadzący firmę pn. Przedsiębiorstwo Remontowo ? Budowlane REMBUD Grzegorz Kowalski podpisali umowę na realizację zadania pn. ?Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo ? Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych?.
10:44, 07.07.2021
6 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku podpisano umowę pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a firmą Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z Kacic, na realizację inwestycji pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w Zatorach? ? odc. 1,717 km.
REKLAMA
1
10:18, 05.07.2021
W piątek 2 lipca dokonano odbioru prac związanych z "Przebudową drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włościańskie do m. Koziegłowy" o łącznej długości 3 569 m.
12:09, 03.07.2021
W niedzielę 27 czerwca 2021 r., spotkaniem integracyjnym przy ognisku, rozpoczęły się letnie warsztaty artystyczne dla młodzieży pn. ?Jak się macie? realizowane przez Fundację Zaułek Krzysztofa Falkowskiego przy wsparciu finansowym Powiatu Pułtuskiego.
12:28, 01.07.2021
Na XXIX sesji, Rada Powiatu w Pułtusku udzieliła Zarządowi Powiatu ? wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
20:12, 30.06.2021
Starosta Pułtuski Jan Zalewski oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk wręczyli nagrody dla zasłużonych strażaków zawodowych i ochotników.
13:59, 30.06.2021
Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej
REKLAMA
5
13:51, 30.06.2021
Na przestrzeni ostatnich lat możemy zauważyć rosnącą w imponującym tempie liczbę instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Mazowsza, w tym w Powiecie Pułtuskim.
17:12, 28.06.2021
Ze względu na sytuację epidemiczną, odebranie świadectw odbyło się z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Zarząd Powiatu w Pułtusku ufundował nagrody książkowe dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali najwyższe wyniki w nauce.
11:52, 24.06.2021
Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2020r. poz.920), Zarząd Powiatu w Pułtusku przedstawia Radzie Powiatu w Pułtusku RAPORT O STANIE POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA ROK 2020
12:04, 21.06.2021
A stało się tak na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym, które przewidują, że pojazdy usunięte z dróg, na mocy postanowienia sądu stały się własnością Powiatu Pułtuskiego.
1
11:59, 17.06.2021
Zarząd Dróg Powiatowych przymierza się do jeszcze jednej inwestycji drogowej - tym razem w Pułtusku.
REKLAMA
REKLAMA