Zamknij

Z Magistratów / Powiat

Informacje opracowane i opłacone przez Starostwo Powiatowe

REKLAMA
12:04, 15.10.2021
W 2018 roku powiat pułtuski wyremontował ponad 5 km drogi łączącej Skaszewo z Szyszkami w gminie Gzy.
13:21, 14.10.2021
Całkowita wartość pozyskanego przez Powiat Pułtuski dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na prace remontowo-budowlane w ZS im. B. Prusa w Pułtusku wyniosła 3.709.798,63 zł.
3
17:19, 12.10.2021
Uroczystość oficjalnego odsłonięcie rzeźb nastąpi w dniu 22 października 2021 r. o godz. 10.00
05:05, 10.10.2021
Zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z rzeczami znalezionymi, w starostwie powiatowym w Pułtusku działa Biuro Rzeczy Znalezionych.
14:16, 06.10.2021
Z końcem września br. zakończyły się roboty budowlane oraz prace konserwatorskie przy zabytkowej przydrożnej kapliczce w Nowym Niestępowie (gm. Pokrzywnica).
13:35, 01.10.2021
Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 29 września 2021 r. postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, zwanego dalej Programem Współpracy.
07:22, 29.09.2021
pojazdów przejętych na własność Powiatu Pułtuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu
18:50, 28.09.2021
W niedzielę 26 września 2021 r. na warszawskiej Woli został odsłonięty mural Jana Lityńskiego – tragicznie zmarłego w nurtach Narwi pod Pułtuskiem.
18:49, 28.09.2021
28 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku nastąpiło przekazanie bluz Klubowi Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Kropla Życia” w Pułtusku.
12:57, 27.09.2021
26 września obchodzimy rocznicę deportacji ludności żydowskiej z Pułtuska.
15:29, 24.09.2021
Powiat Pułtuski podpisał porozumienie z Wojewodą Mazowieckim w sprawie współpracy przy realizacji Projektu pn. „Mazowieckie Syreny+ – rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności” na terenie Powiatu Pułtuskiego.
08:41, 24.09.2021
Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu pułtuskiego do wzięcia udziału w głosowaniu na projekty, które mogą zostać sfinansowane z Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
08:37, 24.09.2021
Informacja o negatywnym wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 128/2, położonej w obrębie Borza Strumiany, gm. Gzy
14:32, 23.09.2021
W poniedziałek, 20 września 2021 r. dokonano odbioru prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 3421W w Zatorach o łącznej długości 1817 m.b.
09:30, 22.09.2021
Starosta Pułtuski działając na podstawie art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 roku, poz. 2052, ze zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów: