Zamknij

UWAGA. Czekają staże, dofinansowania, refundacje i szkolenia

14:58, 28.04.2021 | J.K
Skomentuj Fot. pixabay.com

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku Realizuje Projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim".

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, zidentyfikowanych jako zagrożone na rynku pracy i ochrona istniejących miejsc pracy w związku z epidemią COVID-19 w powiecie pułtuskim.

  • Okres  realizacji  projektu  w  latach:  2021-2022. 
  • Całkowita  wartość  projektu  wynosi:  4 345 281,71  zł.
  • Wysokość wkładu Unii Europejskiej  wynosi:  3 476 225,37  zł. 

Projekt zakłada,  że  wsparcie  w  ramach  projektu uzyska  365  osób,  w  tym  190  kobiet.  Będą  to  osoby  w wieku  30  lat  i  więcej  zamieszkałe  na  terenie  powiatu pułtuskiego zarejestrowane jako bezrobotne, w tym:

•  osoby  długotrwale  bezrobotne  (osoby  pozostające  nieprzerwanie  przez  okres  ponad  12  miesięcy od ostatniej rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku),
•  osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem średnim lub niższym),
•  osoby w wieku 50 lat i więcej,
•  osoby z niepełnosprawnościami,
•  kobiety,
•  bezrobotni mężczyźni w wieku pomiędzy 30 a 49 rokiem życia (nienależący do grupy osób: w wieku50  lat  i  więcej,  z  niepełnosprawnościami,  długotrwale  bezrobotnych,  o  niskich  kwalifikacjach zawodowych, posiadający wykształcenie wyższe lub pomaturalne).

W ramach projektu w 2021 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:
✓  poradnictwo zawodowe dla 182 osób,
✓  pośrednictwo pracy dla 144 osób,
✓  jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 28 osób,
✓  staże dla 70 osób,
✓  prace interwencyjne dla 60 osób,
✓  refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia 14 stanowisk pracy,
✓  szkolenia dla 10 osób.

 

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%