Zamknij

Powiat wydzierżawi nieruchomość w Pułtusku na plac manewrowy

09:31, 21.04.2022 | .
Skomentuj Zdjęcie: pixabay.com
REKLAMA

Starosta Pułtuski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.   

  1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: brak KW – stan prawny nieuregulowany, władający Skarb Państwa.
  2. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków: działka ewidencyjna nr 34/1 o powierzchni 0,0459 ha, położona w Pułtusku obręb 23.
  3. Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia: część ww. działki o pow. 302 m2 .
  4. Opis nieruchomości lub jej części przeznaczonej do objęcia umową dzierżawy: teren niezabudowany, zagospodarowany jako plac.
  5. Przeznaczenie przedmiotu umowy: plac manewrowy.
  6. Sposób zagospodarowania przedmiotu umowy: dzierżawa .
  7. Okres dzierżawy: na okres kolejnych 3 lat .
  8. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 1 500 zł brutto rocznie (za 2022 r. w kwocie proporcjonalnej do czasu trwania umowy dzierżawy) .
  9. Termin wnoszenia opłat: za rok 2022 w terminie 7 dni od zawarcia umowy, w następnych latach do 31 marca każdego roku.
  10. Zasady aktualizowania opłat: czynsz dzierżawny podlega waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku począwszy od 2023 r. przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski obowiązującej w dniu 1 stycznia.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 21.04.2022 r. do dnia 11.05.2022 r poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, a także zamieszczenie wykazu na stronach internetowych urzędu (www.powiatpultuski.pl. oraz BIP), a ponadto informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest  nieruchomość.

Ponadto wykaz przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu w celu jego zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%