Zamknij

Pierwszym kierownikiem obecnej PSSE był... student farmacji

19:06, 18.02.2021 | J.K
REKLAMA

Od roku już chyba wszyscy wiemy czym jest Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i jak potrzebna jest w naszej codzienności. Ale zajrzyjmy do historii pułtuskiego Sanepidu, który w tym roku będzie obchodził 64 lata powojennego istnienia.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna powstała w 1957r. z przekształcenia kolumny Sanitarno przeciw Epidemiologicznej. Pierwszym jej kierownikiem i organizatorem był były student farmacji Jerzy Śniegocki - długoletni pracownik służby zdrowia i statystyk medyczny w PSSE. Siedzibą władz powiatowych, jak również i stacji sanitarnej był Zamek Biskupów Płockich - obecnie Dom Polonii.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna typu "P" (bez pracowni) była częścią Powiatowego Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej. Kierownik PSSE podlegał bezpośrednio Kierownikowi Wydziału Zdrowia, a ten z kolei Przewodniczącemu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej.

W 1975r. nastąpił nowy podział administracyjny Kraju. W jego wyniku Pułtusk znalazł się w granicach województwa ciechanowskiego. Zamek Biskupów Płockich został przekazany Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna została przekształcona w Terenową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i przeniesiona do pomieszczeń w Przychodni Rejonowej w Pułtusku, zajmując trzy małe pomieszczenia, w których pracowało 16 osób. Następnie decyzją z dnia 22.12.1975r. naczelnik m. Pułtusk przydziela dla potrzeb TSSE lokal przy ul. Kościuszki 3 o powierzchni 125,54m2.

W 1984r. usilnym staraniem Dyrektora lek. med. Leona Wiśniewskiego TSSE pozyskuje lokal o pow. 57m2 po Terenowym Zespole Usług Projektowych usytuowanym w tym samym budynku co i TSSE.

W 1980 r, zorganizowano i uruchomiono dwie pracownie: Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku oraz na bazie lokalowej Stacji Uzdatniania Wody pracownię Higieny Komunalnej. Budynek przy ul. Kościuszki 3 był i jest własnością prywatną. Pomieszczenia przeznaczone dla potrzeb TSSE wymagała kapitalnego remontu i modernizacji. Ze względu na niezadowalające warunki lokalowe oraz wzrastające corocznie opłaty czynszu, czyniono starania o pozyskanie nowych pomieszczeń dla potrzeb Stacji.

Starania zostały uwieńczone sukcesem dopiero w 2001r.

Były Dyrektor PSSE lek. med. Leon Wiśniewski pismem z dnia 17.05.2001r. zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu w Pułtusku o przyznanie dla potrzeb Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej dwóch kondygnacji w budynku Bursy Szkolnej przy ul. 3 Maja 20 w Pułtusku. Następnie pismem z dnia 15.06.2001r. Starostwo Powiatowe w Pułtusku informuje, że wniosek został omówiony i zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Powiatu mając na uwadze względy ekonomiczne oraz poprawę warunków pracy pracowników PSSE. Kolejnym etapem było zawarcie umowy – użyczenia pomieszczeń o pow. 394m2 na czas nieokreślony. Po wykonaniu we własnym zakresie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach przy ul. 3 Maja 20 stacja zmieniła swoją siedzibę.

Obecnie Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna zlokalizowana jest w Pułtusku przy ul. 3 Maja 20. Właścicielem budynku jest Starostwo Powiatowe w Pułtusku.

Wykaz Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, którzy jednocześnie pełnili funkcję Dyrektora Stacji.

  • Pierwszym Kierownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym był lek. med. Mieczysław Barwicki. Ukończył wydział epidemiologiczny Akademii w Łodzi. Funkcję tę pełnił w latach 1957-1961.
  • W okresie od listopada 1961 do 31.10. 1965 funkcję Kierownika PSSE i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego sprawował felczer Leon Wiśniewski, który w 1965 rozpoczął studia medyczne na Akademii Medycznej w Warszawie.
  • Od grudnia 1965r. do 1971 stanowisko Kierownika Stacji i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pełnił starszy felczer Jerzy Łojewski, pracujący w Stacji od 1961 na stanowisku epidemiologa.
  • W latach 1972-1975 funkcję Kierownika TSSE i PPIS pełnił lek. med. Jan Wultański – specjalista w zakresie epidemiologii.
  • W latach 1976 - 30.06.1979 funkcję Kierownika PSSE i PPIS pełnił ponownie starszy felczer Wojciech Jerzy Łojewski.
  • Od 01.07.1979 do 31.03.2003 (do chwili przejścia na emeryturę) Dyrektorem TSSE, następnie PSSE oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym był lek. med. Leon Wiśniewski.
  • Od  01.04.2003 do chwili obecnej, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i zarazem dyrektorem Stacji jest lek. med. Sławomir Biesiekierski. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej, posiadajacy specjalizację: z pediatrii, z organizacji ochrony zdrowia, z epidemiologii, ze zdrowia publicznego

Źródło: www.gov.pl

 

(J.K)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%