Zamknij

REKLAMA
15:07, 22.09.2020
Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość apeluje o wsparcie
11:50, 31.08.2020
Pod koniec lipca 1980 r. I sekretarz KC PZPR Edward Gierek spędzał urlop na Krymie. Wygaszona kilka dni wcześniej fala strajków była najpotężniejszym zrywem społecznym od czerwca 1976 r. Jej stłumienie poprzez obietnice podwyżek płac i poprawy warunków socjalnych oznaczało, że władze mogą być skutecznie zmuszane do ustępstw. To niepokoiło przebywającego również na Krymie schorowanego przywódcę ZSRS, Leonida Breżniewa. Upominał on Gierka i "sugerował" ostrzejszą walkę z "siłami antysocjalistycznymi". Z kolei I sekretarz uspokajał swojego zwierzchnika: -Towarzyszu Breżniew, cała ta nasza opozycja jest w naszej garści. [...] Ich wszystkich można na palcach policzyć, a poza tym Staszek Kowalczyk, nasz minister spraw wewnętrznych, członek Biura, na każdego opozycjonistę ma czterech swoich ludzi, którzy wszystko wiedzą o całej tej opozycji.
1
10:09, 16.06.2020
W tym roku mija 100 rocznica osobistego udziału w wojnie polsko-bolszewickiej i 80 rocznica śmierci Stanisława Zabokrzyckiego najdłużej urzędującego burmistrza miasta Pułtusk w dwudziestoleciu międzywojennym (w latach 1928-1940), człowieka, który w 1939 r. nie złożył rezygnacji z pełnionej funkcji i właśnie to przesądziło o jego aresztowaniu, męczeństwie i poniesieniu ofiary z życia z rąk hitlerowskich prześladowców. Był osobą obdarzoną szczególnymi cechami osobowości, człowiekiem wielu talentów i zasług dla naszego Miasta.
11:46, 05.06.2020
Wydawnictwo Avalon w Krakowie we współpracy z Muzeum Mazowieckim w Płocku wydało książkę \\\"Władze państwowe wobec Kościoła Rzymskokatolickiego diecezji płockiej w latach 1945-1970\\\".
1
11:39, 05.06.2020
W projekcie adaptacji piwnic starego ratusza przewidziano: przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych wraz z budową schodów zewnętrznych oraz przebudowę i zmianę sposobu użytkowania łącznika pomiędzy wieżą ratuszową a budynkiem ratusza z pomieszczenia informacji turystycznej na sezonową kawiarnię
07:18, 04.06.2020
Wydawnictwo Avalon w Krakowie we współpracy z Muzeum Mazowieckim w Płocku wydało książkę "Władze państwowe wobec Kościoła Rzymskokatolickiego diecezji płockiej w latach 1945-1970".
07:14, 12.05.2020
Podczas właśnie trwających prac remontowych prowadzonych w ulicy Świętojańskiej, odkryto pozostałości starego muru.
15:18, 29.04.2020
Na budynku Urzędu Miejskiego w Pułtusku zamontowana została tablica upamiętniająca Ofiary Katastrofy Smoleńskiej