Zamknij

Co można zasiedzieć?

19.10, 16.11.2022 .
Skomentuj

Nieruchomości i ruchomości (na przykład samochód) mogą być zajęte na nieodpłatne i legalne posiadanie przez prawnie określony czas. W najmniejszym stopniu zasiedzenie jest nieodpłatnym i prawnym procesem nabycia własności rzeczy (nieruchomości i ruchomości) po jej samoistnym posiadaniu przez prawnie przewidziany okres czasu. Co w takim razie można zasiedzieć?

 

Czym jest zasiedzenie?

Zasiedzenie jest jednym z wielu sposobów nabycia własności (tj. stania się właścicielem) cudzej nieruchomości. W przeciwieństwie do większości innych technik nabywania własności cudzego mienia, zasiedzenie następuje nie na podstawie umowy, ale raczej na podstawie prawa i upływu czasu. W rzeczywistości zajęcie następuje nie z powodu umowy, ale raczej z powodu prawa i upływu czasu. Zasiedzenie następuje, gdy rzecz jest używana i traktowana jak właściciel przez odpowiedni czas. Zasiedzenie jest formą "nagrody" dla osób, które dbają i pielęgnują rzecz przez dłuższy czas jak właściciel. Jest też formą "kary" dla prawowitego właściciela rzeczy, który przez długi czas nie był zainteresowany wykonywaniem uprawnień właścicielskich.

Kto może zasiedzieć?

Zasiadać mogą osoby fizyczne i osoby prawne. Ustawa nie przewiduje zastrzeżeń co do podmiotu, który może to uczynić. Należy zauważyć, że w przypadku osób prawnych dobra lub zła wiara, o czym będzie mowa poniżej, nie jest przypisana do organu osób (np. członków zarządu) zasiadających w spółce, lecz do osób zasiadających w organach spółki (np. członków zarządu).

Co można zasiedzieć?

Rzeczy ruchome

Kodeks cywilny nie daje nam odpowiedzi na pytanie, czym właściwie są ruchomości. Na podstawie kodeksu możemy ustalić, że za ruchomości uznaje się przedmioty niebędące nieruchomościami.

Nieruchomości

Gruntowe - w przypadku nieruchomości budynkowych i lokalowych zajęcie jest niedopuszczalne, jeżeli zajęta nieruchomość stanowi grunt lub budynki albo jeżeli w inny sposób podlega zajęciu.

Lokalowe - zajęcie lokalu może nastąpić, jeśli został on prawnie wyodrębniony (istnieje odrębna własność nieruchomości). Umowa, jednostronna czynność prawna właściciela nieruchomości lub orzeczenie sądu mogą ustanowić odrębną własność.

Budynkowe - budynek na nieruchomości nie jest zazwyczaj odrębnym przedmiotem własności, lecz częścią składową (własność nieruchomości gruntowej jest jednocześnie własnością budynku). Wraz z nabyciem własności nieruchomości nabywa się jedynie budynek. Nie jest możliwe nabycie własności budynku w oderwaniu od gruntu

Tworząc ten artykuł inspirowaliśmy się materiałami dostępnymi na stronie https://zasiedzenie.net/

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%