Zamknij

Polecamy / Powiat Pułtuski

Informacje opracowane i opłacone przez Starostwo Powiatowe

REKLAMA
10:37, 23.06.2022
Władze Powiatu dziękują nauczycielom
11:48, 15.06.2022
Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż wyposażenia (w tym pomocy dydaktycznych)
14:34, 13.06.2022
Jubileusz 580-lecia pułtuskiego liceum, który obchodziliśmy 11 czerwca br., zgromadził wielu znamienitych gości, wśród, których znalazły się osoby bezpośrednio ze szkołą związane – dawni dyrektorzy: Barbara Walkiewicz, Arkadiusz Krużyński, Lidia Ziemiecka, Barbara Meredyk oraz absolwenci, przyjaciele szkoły i uczniowie.
11:08, 06.06.2022
6 maja br. podczas tegorocznych uroczystości z okazji Zielonych Świątek obchodziliśmy również Jubileusz 10-lecia Pułtuskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty, działającej przy Pułtuskim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym.
09:43, 06.06.2022
Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908, ze zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub nieustalenie osoby uprawnionej, Starosta Pułtuski wzywa wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionych rzeczy przechowywanych przez Biuro Rzeczy Znalezionych w Wydziale Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Pułtusku, realizującym w imieniu Starosty Pułtuskiego zadania z zakresu spraw dotyczących rzeczy znalezionych:
7
15:22, 31.05.2022
31 maja br. w Urzędzie Miejskim w Pułtusku odbyło się spotkanie z samorządowcami powiatu pułtuskiego podczas, którego Wicepremier Henryk Kowalczyk oraz Senator Robert Mamątow przekazali symboliczne promesy na realizację projektów z II Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.
11:37, 31.05.2022
Wicestarosta Beata Jóźwiak została wyróżniona Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.
10:04, 30.05.2022
Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu.
15:07, 24.05.2022
22 maja 2021 roku w Pułtusku odbyły się Obchody Powiatowego Dnia Strażaka 2022 połączone ze 140. rocznicą istnienia ochotniczych straży pożarnych w powiecie pułtuskim oraz 30. rocznicą powołania Państwowej Straży Pożarnej.
1
14:37, 13.05.2022
Oferta Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
15:00, 04.05.2022
Po raz kolejny, pułtuski rynek zgromadził mieszkańców oraz gości, którzy wspólnie uczcili Święto Narodowe Trzeciego Maja.
1
12:13, 21.04.2022
Starosta Pułtuski, działając na podstawie art. 105 § 1 pkt 1 w związku z art. 105a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, tj.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.04.2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, sala nr 1.38 (Sala Rady Powiatu) odbędzie się I licytacja publiczna ruchomości.
09:31, 21.04.2022
Starosta Pułtuski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
2
17:15, 04.04.2022
4 kwietnia br. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej nr 3417W w miejscowości Kępiaste.
09:46, 04.04.2022
Kondolencje ze Starostwa