Zamknij
REKLAMA

Czym zajmuje się komornik sądowy? Postępowanie komornicze krok po kroku

08:24, 29.06.2022 | .
Skomentuj Zdjęcie: adobestock

Nie zawsze wszystkie długi uda się spłacić na czas. W sytuacji konfliktu na linii dłużnik – wierzyciel wymagana jest interwencja komornika, który pomoże w egzekucji długu. Na czym polega rola komornika sądowego i jak wygląda postępowanie komornicze?

Jeśli wierzyciel nie jest w stanie wyegzekwować długu od dłużnika, można podjąć działanie w postaci postępowania komorniczego. Postępowanie to można wszcząć, jeśli wcześniej podjęto wszelkie kroki, aby dogadać się z dłużnikiem i odzyskać od niego dług. Dług można próbować odzyskać samodzielnie lub np. przy pomocy firmy windykacyjnej. Jeśli nie przynosi to żadnych rezultatów, sprawa trafi do sądu, gdzie na mocy wyroku, działania podejmuje komornik sądowy. Wszelkie czynności podejmowane przez komornika określone są na mocy kodeksu postępowania cywilnego. Więcej o zawodzie komornika dowiesz się na stronie https://www.komornik.pl.

Jak krok po kroku wygląda postępowanie komornicze?

Po otrzymaniu odpowiedniego wyroku sądu z klauzulą wykonalności, osoba dysponująca takim dokumentem udaje się do komornika i wnosi o wszczęcie egzekucji. We wniosku wierzyciel powinien m.in. określić dane pozwalające ustalić tożsamość dłużnika, wskazać w jakim zakresie żąda wyegzekwowania świadczenia, a także przekazać informację o posiadanym przez dłużnika majątku, jeśli taka informacja jest mu znana.

Komornik bada następnie, czy wniosek egzekucyjny nie posiada braków formalnych uniemożliwiających wszczęcie egzekucji, a także informuje dłużnika o wszczęciu postępowania komorniczego, wzywając go do zapłaty długu, a także dokonuje spisu majątku dłużnika. Informacja o wszczęciu postępowania wysyłana jest listem poleconym, w przypadku jednak braku jego odbioru, komornik może stawić się osobiście w domu dłużnika.

Dłużnik ma obowiązek poinformować komornika o swoich dochodach i posiadanych dobrach, za zatajenie informacji grozi bowiem kara finansowa. Jeśli majątek nie zostanie ujawniony, komornik może rozpocząć poszukiwanie majątku, co często oznacza dodatkowe koszty. Komornik zajmuje też wynagrodzenie dłużnika, w tym celu zgłasza się do pracodawcy dłużnika o potrącenie odpowiedniej kwoty z jego pensji. Komornik organizuje również licytacje majątku dłużnika.

Sporo porad z zakresu prawa, finansów czy prowadzeniu biznesu... TUTAJ.

W momencie, gdy dłużnik spłaci należność wraz z wszelkimi kosztami egzekucyjnymi komornik wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania komorniczego.

Co może objąć egzekucja?

Przede wszystkim wynagrodzenie, jednak nie może to być więcej niż 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Egzekucją można również objąć emeryturę lub rentę, a także zająć nieruchomość, wystawiając ją na licytację po wcześniejszym oszacowaniu jej wartości. Dodatkowo banki mają obowiązek udzielić informacji o posiadanych przez dłużnika kontach bankowych, które ulegają zajęciu.

Jeśli dłużnik posiada cenne przedmioty np. biżuterię czy dzieła sztuki to również mogą one zostać wystawione na licytację, a kwota z ich sprzedaży zostanie zaliczona na poczet długu. Istnieją jednak przedmioty, które są wyłączone spod egzekucji. Zaliczamy do nich np. podstawową odzież, niezbędne urządzenie domowe, przedmioty potrzebne do wykonywania zawodu, zapasy żywności, opał czy przedmioty konieczne do nauki, a także leki i sprzęty rehabilitacyjne.

Egzekucji nie podlegają też przedmioty związane z praktykami religijnymi, a także zwierzęta gospodarcze, jeśli zapewniają one rodzinie utrzymanie. Co w sytuacji, gdy komornik nie ma z czego ściągnąć długów?

Można o tym przeczytać w artykule https://money24.pl/co-robi-komornik-gdy-nie-ma-z-czego-sciagnac-dlugu. W przypadku, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku postępowanie zostaje umorzone i może zostać wznowione, gdy sytuacja dłużnika się poprawi.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%