Zamknij
REKLAMA
2
16:11, 22.10.2020
W parafii św. Walentego w Gzach odwołano codzienne nabożeństwa.
10:03, 24.08.2020
Cezary Andrzej Wojciechowski, wójt Gminy Gzy podjął niełatwą decyzję
3
10:52, 28.07.2020
W czwartek 23 lipca w siedzibie Urzędu Gminy została podpisana umowa dotycząca wykonania zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry Wiatraki km 00+000 ? 0+622?.