Zamknij
REKLAMA
15:29, 08.06.2021
Tym razem Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku zainwestuje w swoją drogę na terenie gminy Gzy.
13:48, 09.03.2021
Otwarty i konkurencyjny, uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
7
10:47, 21.12.2020
Gmina Gzy informuje o realizacji zadania pn. Zakup ciągnika rolniczego wraz z kosiarką wysięgnikową.
3
16:11, 22.10.2020
W parafii św. Walentego w Gzach odwołano codzienne nabożeństwa.
10:03, 24.08.2020
Cezary Andrzej Wojciechowski, wójt Gminy Gzy podjął niełatwą decyzję
REKLAMA
3
10:52, 28.07.2020
W czwartek 23 lipca w siedzibie Urzędu Gminy została podpisana umowa dotycząca wykonania zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry Wiatraki km 00+000 ? 0+622?.
REKLAMA