LOGO

Zdarzenia

Kronika policyjnych zdarzeń

17.07- Wiktoryn: 38 letni oraz 36 letni mieszkańcy pow.pułtuskiego poprzez uderzenie rękoma po głowie i twarzy dokonali pobicia 68 latka, mieszkańca pow. wyszkowskiego. Pokrzywdzony doznał stłuczenia okolic oczodołu, złamania nosa. Sprawcy zostali zatrzymani. Prokurator Rejonowy w Pułtusku na wniosek KPP zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego.

Zdarzenia

Trzeźwi, ale za szybcy

W poniedziałek na terenie powiatu pułtuskiego policjanci przeprowadzili działania pod nazwą „Trzeźwość w przewozie osób”. Celem było zminimalizowanie ilości zdarzeń drogowych z udziałem nietrzeźwych kierujących.

Region

Brak naszej obwodnicy w PBDK

12 lipca Rada Ministrów przyjęła przedłożoną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa aktualizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Zmieniony dokument dokonuje priorytetyzacji drogowych zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem nowego limitu dostępnego na inwestycje realizowane na sieci dróg krajowych.W Programie nie znalazła się budowa naszej obwodnicy (jest natomiast -chyba- obwodnica Ostrołęki), ale znalazł się tam zapis, iż: "wraz z oszczędnościami uzyskiwanymi podczas rozstrzygania postępowań przetargowych, na listę będą trafiać kolejne zadania". Pełna informacja źródłowa

Region

Pokrzywnica. Postawią kotłownię na biomasę

Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył ponad 10,6 mln zł na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej w ramach RPO WM 2014–2020. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i beneficjenci. W imieniu gminy Pokrzywnica umowę podpisał wójt Adam D. Rachuba.

Gospodarka

Szukają Liderki Wiejskiej

Pełne życia, optymizmu, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Takie są kobiety mazowieckiej wsi. To specjalnie z myślą...

Gospodarka

Aktualne ceny produktów rolnych

Przygotowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku (notowania zebrane w...

Edukacja

Ponad ćwierć miliona dla LO Skargi

Jak informuje starostwo, Powiat Pułtuski jako organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych pozyskał dofinansowaniew wyso...